Impressum

 

Barrique s.r.o.
Nová 15
SK-945 01 Komárno - Ďulov Dvor

Telefón: +421 915 768 322

E-mail: info@barrique-sro.sk
Internet: www.barrique-sro.sk

                                  

Konateľ:
Zsolt Kardhordó

IČO:
36 552 658, Krajský Súd Nitra, SR 
Daňové číslo:  SK2020161000

© 2012 by Barrique s.r.o.

 
Spoločnosť Barrique s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto web stránke nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí. Barrique s.r.o. môže obsah tejto web stránky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Barrique s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tejto web stránke.
Spoločnosť Barrique s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto web stránky.